ציוד נלווה


ציוד נלווה

ציוד הקפי המתאים למערכות כריזה וסטריאו - ווסתי עוצמה, מגברונים ויחידות הודעה והקלטה למערכות כריזה.
מגוון מעמדים (סטנדים) לרמקולים ומיקורפונים, מחזיקי מיקרופון, ומארזים לסוללות לגיבוי.