ספקים

ספקי כוח משמשים להפעלת מכשירים אלקטרוניים. ישנם מצברים, מטענים ומגוון סוגי ספקי כוח- קיר, שולחני וזיווד מתכתי.